Maging MiyembroKinakailangan:

1.  Valid ID:

Para sa “Foreigners” Residence Card (Zairyu Card)
Para sa Japanese citizens: Drivers License ( Kung wala nito, mangyaring tumawag lamang sa aming Customer Service para sa mga alternatibong pagpipilian kapalit nito.)

2. “Kyodai Remittance Agreement Form” na may kumpletong impormasyon na mayroong pirma katulad ng sa inyong Alien Card.

Kyodai Remittance Agreement Form
3 “Beneficiary Form” na may kumpletong impormasyon ng inyong padadalhan o tatanggap ng pera, at mayron din ng inyong pirma katulad ng sa inyong Alien Card.

I-click dito para MAI-DOWNLOAD”

PARAAN PARA MAGING MIYEMBRO

✔ Sa Counter Registration (Direct)

Pumunta lamang sa aming tanggapan o saan mang ahensya at ipakita ang inyong orihinal at “valid ID” para kayo ay malugod na matulungan ng aming “staff”sa pag-asikaso sa buong proseso.

✔ Sa Post Mail (Indirect)

Mangyaring magpadala sa amin ng kopya ng iyong “valid ID” (Harap at likod) at ang “Kyodai Remittance Service Agreement” at “Beneficiary Form” na may kumpletong impormasyon at ng inyong pirma. Mangyaring tandaan na ang inyong lagda o pirma ay dapat na parehas sa inyong Alien Card o ID.

I-clickditto para mai-download Kyodai Remittance Service Agreement Form” at “Beneficiary Form”.

Mangyaring ipadala ang lahat ng inyong dokumento sa aming Shinjuku Branch sa sumusunod na address:

KYODAI REMITTANCE
〒169-0073 TOKYO TO HYAKUNINCHO 2-4-8 2F STAIRS BLDG JAPAN
Tel. 0368696001

Ang iyong rehistro ay ipo-proseso sa sandaling matanggap namin ang inyong mga dokumento/s . Mangyaring tandaan na ang aming serbisyo sa pagpadala ng pera ay hindi maaaring magamit hanggang sa makumpleto na ang lahat ng mga proseso ng pagpaparehistro.

Matapos ang aming pagrehistro, kami ay magpapadala ng aming “Welcome Letter” sa pamamagitan ng rehistradong postal mail sa “address” na nakasulat sa inyong Alien Card o ID (Hindi maaaring mai-transfer sa ibang address).

Ang inyong rehistro ay maaari ng makumpleto sa oras na matanggap ang aming mail o “Welcome Letter”

Kung kayo ay walang “printer”, Tumawag lamang sa amin para kayo ay mapadalhan ng “Registration Set”.

Kondisyon sa paggamit ng “Kyodai Remittance”


 
 
© 2011 - 2012 UNIDOS Co Ltd.