Makatanggap ng KompirmasyonMagpadala ng Salapi

kapag kayo ay nagpadala ng salapi, makaktanggap kayo ng 2 nitopikasyon.

 

1. Ang una ay patungkol sa kung sa matagumpay bang natanggap ng aming tanggapan ang inyong salaping pinadala.
2. Ang pangalawa naman ay kung natanggap ng inyong tagatanggap ang inyong pinadalang salapi.

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa info@kyodai.co.jp or call 03-6869-6003

 
 
© 2011 - 2012 UNIDOS Co Ltd.