Kyodai Remittance - Family to Family -

Sơ đồ trang
Trang chủ>THÔNG BÁO>Cập nhật tình trạng dịch vụ tại Myanmar

Cập nhật tình trạng dịch vụ tại Myanmar

Kính gửi Quý khách hàng,

Liên quan đến những giao dịch gửi và nhận tiền tại Myanmar vào thời điểm này, chúng tôi xin gửi đến Quý khách thêm thông tin tham khảo dưới đây:

1. Dịch vụ Western Union

*** Nhận tiền mặt:

- Global Treasure Bank

- Myanmar Oriental Bank

- United Amara Bank (người nhận có thể được yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng)

◇ Giới hạn gửi tiền trong 1 ngày: 5 lack MMK

◇ Giới hạn số tiền nhận phụ thuộc vào chi nhánh của ngân hàng.

- Vui lòng thông báo cho người thụ hưởng về việc xác nhận trực tiếp với ngân hàng về địa điểm nhận tiền.

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về phí dịch vụ.

2. Dịch vụ RIA

*** Nhận tiền mặt:

- CB bank (Co-operative Bank Limited)

- MEB bank (Myanmar Economic Bank)

- UAB (United Amara Bank - người nhận có thể được yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng)

◇ Giới hạn gửi tiền trong 30 ngày: lên tới hơn 300,000 yên

◇ Giới hạn số tiền nhận phụ thuộc vào chi nhánh của ngân hàng.

- Vui lòng thông báo cho người thụ hưởng về việc xác nhận trực tiếp với ngân hàng về địa điểm nhận tiền.

*** Nhận qua tài khoản:

- CB Bank (Cooperative Bank Limited)

- Giới hạn gửi tiền trong 30 ngày: lên tới hơn 300,000 yên

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về phí dịch vụ.

Lưu ý: Dịch vụ có thể bị tạm dừng bất cứ thời gian nào, phụ thuộc vào tình hình đang diễn ra tại địa điểm nhận tiền.

Trân trọng,

Kyodai Remittance 

Phòng vận hành, 10/06/2021

Để biết thêm chi tiết về phí sử dụng dịch vụ,

vui lòng ấn vào đây!