Kyodai Remittance - Family to Family -

Sơ đồ trang
Trang chủ>THÔNG BÁO>Thông báo bảo trì hệ thống MoneyGram ngày 18/07/2021

Thông báo bảo trì hệ thống MoneyGram ngày 18/07/2021

Kính gửi Quý khách hàng,

Kyodai Remittance Vienam trân trọng thông báo lịch bảo trì hệ thống của dịch vụ MoneyGram.

Áp dụng:

- Ngày: 18/07/2021 (Chủ Nhật) 

- Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Tất cả giao dịch gửi - nhận tiền trong khoảng thời gian trên sẽ tạm dừng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự bất tiện có thể xảy đến với Quý khách!