Kyodai Remittance - Family to Family -

Sơ đồ trang
Trang chủ>THÔNG BÁO>Peru Anniversary - Kỳ nghỉ lễ quốc gia 28-29/07/2021

Peru Anniversary - Kỳ nghỉ lễ quốc gia 28-29/07/2021

Kính gửi Quý khách hàng,

Kyodai Remittance Vietnam thông báo thời gian gửi - nhận tiền tại Peru trong kỳ nghỉ lễ quốc gia ngày 28/07 (thứ 4) và 29/07 (thứ 5), 2021 như sau:

➷ Những giao dịch được thực hiện tới ngày 27/07 (thứ 3) sẽ được chi trả trong cùng ngày 27/07/2021.

➷ Những giao dịch được thực hiện trong ngày 28/07 (thứ 4) - 29/07 (thứ 5) - 30/07 (thứ 6) sẽ được chi trả trong ngày 30/07/2021.

➷ Từ ngày 30/07/2021 đến ngày 02/08/2021, những giao dịch chuyển khoản đến ngân hàng Banco de Crédito (BCP) and Banbif sẽ bị giới hạn.

➷ Những giao dịch chuyển nhận tiền mặt sẽ chỉ được thực hiện tại 2 ngân hàng: Banbif Crediscotia (quy định như thường lệ).

➷ Những giao dịch chuyển khoản tại các ngân hàng khác hoặc liên ngân hàng sẽ được thực hiện vào ngày 02/08/2021 (thứ 2).

Trân trọng,

27/07/2021