Kyodai Remittance - Family to Family -
Sơ đồ trang
Trang chủ>Liên hệ

Liên hệ

FAQ


Làm thế nào để đăng ký chuyển tiền KYODAI?

Phí chuyển tiền như thế nào?

Cập nhật thông tin cá nhân bằng cách nào?

Câu hỏi khác . . .Nhập thông tin


Liên hệ

 • 03-6869-6003 (English) 
 • 03-3280-1029 (Japanese)
 • 03-6869-6071 (Vietnamese)
 • 03-3280-1025 (Spanish)
 • 03-3280-1030 (Portuguese)
 • 03-6869-6108 (Bahasa Indonesia)
 • 03-3280-1029 (Chinese)
 • 03-6868-8261 (Sinhala)
 • 03-6869-7060 (Hindi)
 • 03-6868-7971 (Nepali)
 • 03-6869-6070 (Bangladesh-Pakistan)
 • 050-6860-3523 (Myanmar)
 • 03-6869-6001 (Tagalog)